Home / Show / Spring Championship Show 2010

Apr.18th Sunday Kamiishizu Midori no Mura (Gifu)
Judge F Mr. Yoshiaki Kasuya

@

@