Home / Show / Autumn Championship Show 2010

Novr.14th Sunday Kamiishizu Midori no Mura (Gifu)
Judge F Mr. Hideo Yoshizawa

@

@